DS Khách Hàng Cao Cấp 2011

Tham khảo danh sách khách hàng cao cấp năm 2011 của WinT

Danh sách các dự án hoàn thiện bao gồm:
- Thiết kế và thi công trọn gói nội thất, rèm cửa cao cấp
- Thi công và lắp đặt rèm vải, rèm gỗ, giấy dán tường
- Cung cấp các loại cửa đa dạng về chất liệu như: rèm vải, rèm gỗ Luxury, rèm gỗ Pilano... và rèm cửa tự động.

TT
TÊN CÔNG TRÌNH
HẠNG MỤC CT
NGÀY HOÀN THÀNH
GIÁ TRỊ HĐ
HÌNH ẢNH 
1
 Nhà A Toàn Cipucha
 
 


- Rèm vải
- Rèm gỗ Luxury
- Giấy dán tường
 
 

 
   
T5/2011
 135.000.000 vnđ
 
2
 
Nhà chị Loan Vincom Bà Triệu
 
- Rèm vải
- Rèm gỗ Pilano
- Giấy dán tường 
  
T3/2011
 
 
  
110.000.000 vnđ
 
 

 
Nhà Chú Khương Vincom Bà Triệu

- Rèm vải
- Rèm gỗ Luxury
 
  
T6/2011
  
43.000.000 vnđ
 
 
 
4
 
Nhà A Cường Cipucha
- Rèm vải
- Rèm gỗ Luxury
- Giấy dán tường
  
T8/2011
 
156.000.000 vnđ
 
 
 
5

Nhà Chị Thủy Chung Cư cao cấp Láng Hạ

- Rèm vải
- Rèm gỗ Pinalo
- Giấy dán tường
  
T6/2011
  
 120.000.000 vnđ
 
 

 6
 
Nhà Anh Thanh The Maner
 
- Rèm vải
- Rèm gỗ Luxury
- Giấy dán tường 
  
T11/2011
 
68.000.000 vnđ
 
 

 7

Nhà Cô Tuyết Cipucha
- Rèm vải
- Rèm gỗ Luxury
- Giấy dán tường
  
T12/2011
 


 

192.000.000 vnđ
 
 
 
8
 
Nhà Anh Toản Cipucha
 - Rèm vải
- Rèm tự động
- Rèm gỗ Luxury
- Giấy dán tường 
 


 

T12/2011

 248.000.000 vnđ
 
 
 

9
 

Nhà chú Thiện Golden West Lake

- Rèm vải
- Rèm tự động
- Rèm gỗ Luxury
- Giấy dán tường
 

 
T9/2011
 

 
209.000.000 vnđ
 
 
 

10
 

Nhà chị Hường Pacific


- Rèm vải
- Rèm gỗ Luxury
 
 
 
T10/2011
 

67.000.000 vnđ
 
 
 

11
 

Nhà chú Triển Khu ĐTM Việt Hưng

- Rèm vải
- Rèm gỗ Luxury
- Giấy dán tường
 
 
T12/2011


 119.000.000 vnđ
 
 
 

12
 

Nhà cô Hiền Parm Garden

- Rèm vải
- Rèm gỗ Luxury
- Giấy dán tường
 
 
T12/2011
 
 
168.000.000 vnđ
 
 
 

13
 
Nhà chị Lan Quán Thánh, Hà Nội

- Rèm vải
- Rèm gỗ Luxury
- Giấy dán tường
 
 
T12/2011
 
 
187.000.000 vnđ
 
 
 

14
 
Nhà anh Đức Golden Westlake
 - Rèm vải
- Rèm tự động
- Rèm gỗ Luxury
- Giấy dán tường 
  
T9/2011
  
239.000.000 vnđ
 
 

 15
 
Nhà chị Tuyết Bằng Lăng
Vincom Village

- Rèm vải
- Rèm gỗ Luxury
 
  
T4/2012
  
131.000.000 vnđ
 
 
 
 
       

Scroll