Ban Lãnh Đạo Công Ty

Trần Mạnh Thắng (Mr) - Nhà Thiết Kế - Thạc sỹ kinh tế

Giám Đốc Điều Hành

Email: noithatahouse@gmail.com

Mobile: 0903.08.1116

Viber: 0903.08.1116

Facebook: Click here

Phương trâm làm việc:

Không có dịch vụ nào hoàn hảo - Không có chất lượng nào vĩnh cửu - Không có vẻ đẹp nào hoàn mỹ - Chỉ có duy nhất 01 chữ TÂM

Nguyễn Hiền Anh (Mrs) - Cử nhân kinh tế

P.Giám đốc phụ trách kinh doanh 

Email: remvainghethuat@gmail.com

Mobile: 096.285.3638

Viber: 096.285.3638

Facebook: Click here            

Nguyễn Thị Huế (Mrs) - Cử nhân kinh tế

P.giám đốc quản lý tài chính

T.Phòng Kinh Doanh

Email: nguyenhue.remvainghethuat@gmail.com

Mobile: 0986.620.976

Facebook: Click here

 


Scroll